Nazwa Przykładowa cena
 Fiat 125p/126p  250-400 zł*
 Polonez  400-500 zł*
 Opel/Ford  320-560 zł*

* ceny zależą od notowań surowców na rynku

Masy własne pojazdów.pdf,

© CRTIG 2016 All right reserved.